Detta arbete gjorde vi på Skärhamn. Ritningen gjordes av hushållningsällskapet i Skara

Materialet är huvudsakligen från Benders

Trappan är en kalkstenstrappa från Dala sten utanför Stenstorp. Skiffer kommer också darifrån. Natursingel är från ett grustag emellan Skövde och Tidaholm 18/40 i fraktion