Sten & Trädgård är ett anläggningsföretag som sysslar med hel eller delvis anläggning av trädgårdar, infarter, murar, trädgårdsgångar, trappor i betong eller natursten, granit (gatstens) läggningar etc. Vi använder huvudsakligen Benders produkter.

Företaget har sin bas i Skövde men jobbar gärna på annan ort. Företaget är ett familjeföretag som bildades 1998. Förutom privata kunder arbetar vi som underleverantör till bland annat Anläggningsgruppen AB och Skanska.

Idag har vi UCs högsta kreditvärdering.